Sledeći ispit za vozače ADR vozila:
27. 04. Osnovni Kurs
28. 04. Osnovni kurs +  za cisternu i Klasu 1 i 7
Termini obuke:
24. 04. – 25. 04. Centar za obuku Beograd
24. 04. – 25. 04. Centar za obuku Novi Sad
Sledeći ispit za savetnike za ADR/RID/ADN
10.06. 2021.