Sledeći ispit za vozače ADR vozila:
28. 09. Osnovni Kurs
29. 09. Kurs – ADR cisterna i Klasa 1 i 7
Termini obuke, Centar za obuku Beograd i Novi Sad
25. 09. – 26. 09.
Sledeći ispit za savetnike za ADR/RID/ADN
07.10. 2021.
TERMINI ZA ISPIT I OBUKUPRIJAVITE SE 064/1155 685