Sledeći ispit za vozače ADR vozila:
27. 10. Osnovni Kurs
28. 10. Osnovni kurs + specijalistički kursevi, za cisternu i Klase 1 i 7
Termini obuke:
24. 10. – 26. 10. Centar za obuku Beograd
22. 10. – 24. 10. Centar za obuku Novi Sad
Sledeći ispit za savetnike za TOR:
30. 11. 2020.