Sledeći ispit za vozače ADR vozila:
27. 07. Osnovni Kurs
28. 07. Specijalistički kurs – cisterna i Klasa 1 i 7
Termini obuke, Centar za obuku Beograd i Novi Sad
24. 07. – 25. 07.
Sledeći ispit za savetnike za ADR/RID/ADN
07.10. 2021.
PRIJAVITE SE