Sledeći ispit za vozače ADR vozila:
26. 10. Osnovni Kurs
27. 10. Kurs – ADR cisterna i Klasa 1 i 7
Termini obuke, Centar za obuku Beograd i Novi Sad
23. 10. – 24. 10.
Sledeći ispit za savetnike za ADR/RID/ADN
12.2021. godine
TERMINI ZA ISPIT I OBUKUPRIJAVITE SE 064/1155 685