Sledeći ispit za vozače ADR vozila:
29. 09. Osnovni Kurs
30. 09. Osnovni kurs + specijalistički kursevi, za cisternu i Klase 1 i 7
Termini obuke:
27. 09. – 29. 09. Centar za obuku Beograd
24. 09. – 26. 09. Centar za obuku Novi Sad
Sledeći ispit za savetnike za TOR:
08. 10. 2020.