Sledeći ispit za vozače ADR vozila:
26. 01. Osnovni Kurs
27. 01. Osnovni kurs + specijalistički kursevi, za cisternu i Klase 1 i 7
Termini obuke:
23. 01. – 24. 01. Centar za obuku Beograd
23. 01. – 24. 01. Centar za obuku Novi Sad
Sledeći ispit za savetnike za TOR:
26.02. 2021.