Sledeći ispit za vozače ADR vozila:
16. 03. Osnovni Kurs
17. 03. Osnovni kurs +  za cisternu i Klasu 1 i 7
Termini obuke:
13. 03. – 14. 03. Centar za obuku Beograd
13. 03. – 14. 03. Centar za obuku Novi Sad
Sledeći ispit za savetnike za ADR/RID/ADN
10.06. 2021.