Sledeći ispit za vozače ADR vozila:
25. 05. Osnovni Kurs
26. 05. Osnovni kurs +  za cisternu i Klasu 1 i 7
Termini obuke, Centar za obuku Beograd i Novi Sad
22. 05. – 23. 05.
Sledeći ispit za savetnike za ADR/RID/ADN
10.06. 2021.
PRIJAVITE SE