Sledeći ispit za vozače ADR vozila:
29. 06. Osnovni Kurs
30. 06. Specijalistički kurs – cisterna i Klasa 1 i 7
Termini obuke, Centar za obuku Beograd i Novi Sad
26. 06. – 27. 06.
Sledeći ispit za savetnike za ADR/RID/ADN
07.10. 2021.
PRIJAVITE SE