Sledeći ispit za vozače ADR vozila:
11. 08. 2020. Osnovni Kurs
12. 08. 2020. Osnovni kurs + specijalistički kursevi, za cisternu i Klase 1 i 7
Termini obuke:
Centar za obuku Beograd: 08. 08. – 10. 08. 2020. Vatrogasni savez Srbije, 22. oktobra 27a
Centar za obuku Novi Sad: 06. 08. – 10. 08. 2020. DVD  Petrovaradin, Pavla Juričića Šturma 2
PRIJAVITE SE