Termin za ispit:

07. oktobar 2021. godine (četvrtak) od 10,00 časova

Mesto održavanja ispita:

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd

Termini za obuku:

Termini za obuku biće naknadno objavljeni.