Termin za ispit:

02. jul 2020. godine od 10:00 časova

Mesto održavanja ispita:

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, (zgrada SIV 3)

Termini za obuku:

petak 05.06.2020.
      15:00 – 19:00      predavač Živadinović Jovan dipl.pravnik
   subota, 06.06.2020.
     09:00 – 15:00       predavač Arsić Tanja dipl.inž.saob.
    nedelja, 07.06.2020.
     09:00 – 15:00      predavač Smiljanić Nenad dipl.inž.saob.
  subota, 13.06.2020.
     09:00 – 15:00       Konsultacije i vežbe za ispit

      predavač   Živadinović Jovan dipl.pravnik

   nedelja, 14.06.2020.
     09:00 – 15:00       Konsultacije i vežbe za ispit

      predavač   Arsić Tanja  dipl.inž.saob.

   subota, 20.06.2020.
     09:00 – 15:00       Konsultacije i vežbe za ispit

      predavač   Živadinović Jovan dipl.pravnik

  subota, 27.06.2020.
     09:00 – 13:00      Konsultacije i vežbe za ispit
  nedelja, 28.06.2020.
     09:00 – 13:00      Konsultacije i vežbe za ispit