Centri za obuku:

11080 Zemun

Ulica 22 Oktobra 27a

21000 Novi Sad

Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 2

32000 Čačak

Ulica Bulevar Oslobođenja br.5

Kontakt:

ADR ASPEKT DOO BEOGRAD, 22 Oktobra 27a, 11080 Zemun
 064.115.5685 – 063.356.090
  adraspekt@gmail.com

ADR Aspekt

S obzirom da su globalne konvencije, zajedno sa obukom, najefikasnije sredstvo za osiguranje, profesionalizaciju i usklađivanje usluga transporta opasne robe, ADR ASPEKT doo Beograd može se pohvaliti dugogodišnjim poslovima u oblasti konsaltinga i edukacije u oblasti transporta opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraća. Naša kompanija pruža sigurne, inovativne i efikasne usluge za prevoz opasne robe i transport tereta u sledećim sektorima:

Sektori pružanja usluga

Obuka vozača za polaganje ispita za obavljanje poslova ADR vozača vozila za transport opasne robe, kako sledi:

- Kurs osnovnog stručnog osposobljavanja;

- Kurs specijalističkog stručnog osposobljavanja vozača za transport opasne robe u cisternama;

- Kurs specijalističkog stručnog osposobljavanja vozača za transport materija i predmeta Klase 1 i 7

Osposobljavanje  savetnika za bezbednost u transportu opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju ADR/RID/ADN

Obuka lica koja rukuju sa opasnom robom u sklopu transportnog procesa prema odredbama međunarodnih sporazuma ADR/RID/AND

Pružanje usluga Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe prema odredbama međunarodnih sporazuma ADR/RID/AND u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju

Pružanje usluga ishodovanja licence za javni prevoz tereta i usluga lica odgovornog za transport tereta u drumskom saobraćaju