Skip to main content

Centri za obuku:

Beograd

Ugrinovački put deo 31, broj 56

Čačak

Bulevar Oslobođenja 5

Novi Sad

Pavla Jurišića Šturma 2

Kontakt:

ADR ASPEKT DOO BEOGRAD, Ugrinovački put 31 deo,  broj 56, Zemun

Prijava ADR ispita:

Tanja Arsić

063 356 090

Nenad Smiljanić

064 1155 685

Direktor: Jovan Živadinović

064 5077 256

Naši predavači:

Nenad Smiljanić

Predavač, Diplomirani saobraćajni inženjer

Tanja Arsić

Predavač, Diplomirani saobraćajni inženjer

ADR Aspekt

S obzirom da su globalne konvencije, zajedno sa obukom, najefikasnije sredstvo za osiguranje, profesionalizaciju i usklađivanje usluga transporta opasne robe, ADR ASPEKT doo Beograd može se pohvaliti dugogodišnjim poslovima u oblasti konsaltinga i edukacije u oblasti transporta opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Naša kompanija pruža sigurne, inovativne i efikasne usluge za prevoz opasne robe i transport tereta u sledećim sektorima:

Sektori pružanja usluga

Obuka ADR vozača

Obuka vozača za polaganje ispita za obavljanje poslova ADR vozača vozila za transport opasne robe, kako sledi:

1

Kurs osnovnog stručnog osposobljavanja

2

Kurs specijalističkog stručnog osposobljavanja vozača za transport opasne robe u cisternama

3

Kurs specijalističkog stručnog osposobljavanja vozača za transport eksplozivnih materija i predmeta Klasa 1 ADR

4

Kurs specijalističkog stručnog osposobljavanja vozača za transport radioaktivnih materija i predmeta Klasa 7 ADR

OSTALI SEKTORI PRUŽANJA USLUGA

Osposobljavanje  savetnika za bezbednost u transportu opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju ADR/RID/ADN

Obuka lica koja rukuju sa opasnom robom u sklopu transportnog procesa prema odredbama međunarodnih sporazuma ADR/RID/AND

Pružanje usluga Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe prema odredbama međunarodnih sporazuma u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju ADR/RID/ADN

Pružanje usluga ishodovanja licence za javni prevoz tereta i usluga lica odgovornog za prevoz tereta u drumskom saobraćaju