Centri za obuku:

 Beograd 

22. oktobra 27a Zemun

 Novi Sad

Pavla Jurišića Šturma 2

 Čačak

Bulevar Oslobođenja 5

Kontakt:
ADR ASPEKT DOO BEOGRAD, 22. oktobra 27a,  Zemun
Prijava ADR ispita:
Tanja Arsić 063 356 090
Nenad Smiljanić 064 1155 685
direktor: Jovan Živadinović  064 5077 256
  adraspekt@gmail.com

ADR Aspekt

S obzirom da su globalne konvencije, zajedno sa obukom, najefikasnije sredstvo za osiguranje, profesionalizaciju i usklađivanje usluga transporta opasne robe, ADR ASPEKT doo Beograd može se pohvaliti dugogodišnjim poslovima u oblasti konsaltinga i edukacije u oblasti transporta opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Naša kompanija pruža sigurne, inovativne i efikasne usluge za prevoz opasne robe i transport tereta u sledećim sektorima:

Sektori pružanja usluga

Obuka ADR vozača

Obuka vozača za polaganje ispita za obavljanje poslova ADR vozača vozila za transport opasne robe, kako sledi:

Kurs osnovnog stručnog osposobljavanja

Kurs specijalističkog stručnog osposobljavanja vozača za transport opasne robe u cisternama

Kurs specijalističkog stručnog osposobljavanja vozača za transport eksplozivnih materija i predmeta Klasa 1 ADR

Kurs specijalističkog stručnog osposobljavanja vozača za transport radioaktivnih materija i predmeta Klasa 7 ADR

Osposobljavanje  savetnika za bezbednost u transportu opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju ADR/RID/ADN

Obuka lica koja rukuju sa opasnom robom u sklopu transportnog procesa prema odredbama međunarodnih sporazuma ADR/RID/AND

Pružanje usluga Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe prema odredbama međunarodnih sporazuma ADR/RID/AND u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju

Pružanje usluga ishodovanja licence za javni prevoz tereta i usluga lica odgovornog za prevoz tereta u drumskom saobraćaju