Skip to main content

Naši predavači:

Nenad Smiljanić

Predavač, Diplomirani saobraćajni inženjer

Tanja Arsić

Predavač, Diplomirani saobraćajni inženjer

Obuka ADR vozača

Stručno osposobljavanje vozača za prevoz opasne robe obuhvata osnovni program koji polažu svi vozači i tri specijalistička programa, kako sledi:

1

Program za prevoz opasne robe u cisternama

2

Program za prevoz eksplozivnih materija i predmeta, KLASA 1 ADR

3

Program za prevoz radioaktivnih materija, KLASA 7 ADR

Osnova obuka za prevoz opasne robe, skraćeno Op
Klasa 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9
Polaganje ispita: Op

Specijalistička obuka za prevoz u CISTERNAMA, skraćeno Cis
Klasa 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9
Polaganje ispita: Op + Cis

Specijalistička obuka za prevoz Eksplozivnih materija i predmeta skraćeno Kl. 1
Polaganje ispita: Op + Kl 1
Polaganje ispita: Op + Kl 1 + Cis

Specijalistička obuka za prevoz radioaktivnih materija i predmeta, skraćeno Kl.7
Polaganje ispita: Op + Klasa 7
Polaganje ispita: Op + klasa 7 + Cis
Polaganje ispita: Op + Klasa 7 + Cis + Klasa 1

Mesto za obuku: Zemun, Vatrogasni savez Srbije – Ul. 22.Oktobra 27A;

 

Mesto održavanja ispita: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, (zgrada SIV 3);

 

Predavanja: Kombinovana – auditorna predavanja uz primenu sredstava za vizuelnu prezentaciju nastavnog sadržaja (elektronske prezentacije, fotografije i video snimci), praktične vežbe kandidata.

 

Predavači: Tanja Arsić dipl.ing.sao. Smiljanić Nenad dipl.saob.ing., Jovan Živadinović dipl.pravnik; Biljana Kanački dip.ing.

OBUKA ZA PREVOZ OPASNE ROBE OBUHVATA

(a) Glavne vrste opasnosti

Klasa 1 - Eksplozivne materije i predmeti

Klasa 2 – Gasovi

Klasa 3 - Zapaljive tečne materije

Klasa 4.1- Zapaljive čvrste materije, samoreagujuće. Podložne polimerizaciji i eksplozivne čvrste materije umanjene osetljivosti.

Klasa 4.2- Materije sklone samozapaljenju

Klasa 4.3- Materije koje sa vodom emituju zapaljive gasove

Klasa 5.1 - Oksidirajuće materije

Klasa 5.2 - Organski peroksidi

Klasa 6.1 - Otrovne materije

Klasa 6.2 - Infektivne materije

Klasa 7- Radioaktivne materije

Klasa 8 - Nagrizajuće materije

Klasa 9 –Razne opasne materije

(b) Rukovanje komadima i njihovo slaganje

(c) Otprema komada i obaveze učesnika u transportnom lancu

(d) Vrste vozila, obeležavanje vozila, označavanje listicama opasnosti, označavanje velikim listicama opasnosti i obeležavanje narandžastim tablama;

(e) Dokumenta za prevoz, ograničenja u prevozu, saobraćajna ograničenja u tunelima i uputstva o ponašanju u tunelima

(f) ADR oprema

(g)  Protivpožarna zaštita

(h) Informacije o zaštiti životne sredine putem nadziranja transporta otpada

(i) Postupci u vanrednim situacijama, šta činiti nakon nezgode (prva pomoć, bezbednost saobraćaja, osnovna znanja o upotrebi zaštitne opreme, pisana uputstva itd.);

(j) Cisterne i prevoz u cisternama

(k) Mere predostrožnosti koje treba preduzeti u toku utovara ili istovara
opasne robe;

(l) Opšta teorijska znanja o raznim različitim sistemima za punjenje i
pražnjenje